HERKKYYS ON VAHVUUTTA

Herkkyyttä on yleisesti pitkään pidetty yhteiskunnassamme ja ihmisten keskuudessa heikkoutena. Onko se sitä? Ei tietenkään. Herkkyys on ymmärretty väärin. Surullista, että vielä nykypäivänäkin moni mieltää herkkyyden heikkoudeksi. Herkkyys ei ole heikkoutta, vaan VAHVUUTTA. Se on vahvuutta mitä suuremmassa määrin. Herkkyys on mielletty naisten ominaisuudeksi, mutta on herkkiä miehiäkin. Herkät miehet joutuvat joko sopeutumaan tilanteeseen ja…